Phụ nữ

Nữ tỷ phú làm giàu ở tuổi 19

Từ buổi học nhóm với sinh viên cùng trường, Melanie Perkins tạo nên công cụ thiết kế trực tuyến giúp các trường học thiết kế......