Phụ nữ

Sự hứng khởi của hoa

Trong bộ sưu tập Caroline Herrera tiền Thu 2018, nhà thiết kế tôn vinh màu sắc, vải in hoa và tô điểm thêm sự nhiệt...