Very Veritas

Photographer: Cường Tống
Models: Đình Hiền - H’ăng Niê
Creative Director: Henri Hubert
Clothes: Nhựt Tailor (232 Lê Thánh Tôn, Q.1)
Make up: Võ Đăng
Location: Renaissance Hotel
Shoes: Veritas Bespoke 56 Lê Thánh Tôn
Produced by Le Nom - Visual Communication agency

menandlife.vn