Ưu đãi chi tiêu nước ngoài cùng thẻ BIDV

Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/08/2019 đến ngày 31/05/2020, chia làm 10 đợt

Đợt 1: Từ 0h01 -23h59, ngày 01/08/2019 đến 31/08/2019

Đợt 2: Từ 0h01 -23h59, ngày 01/09/2019 đến 30/09/2019

Đợt 3: Từ 0h01 -23h59, ngày 01/10/2019 đến 31/10/2019

Đợt 4: Từ 0h01 -23h59, ngày 01/11/2019 đến 30/11/2019

Đợt 5: Từ 0h01 -23h59, ngày 01/12/2019 đến 31/12/2019

Đợt 6: Từ 0h01 -23h59, ngày 01/01/2020 đến 31/01/2020

Đợt 7: Từ 0h01 -23h59, ngày 01/02/2020 đến 29/02/2020

Đợt 8: Từ 0h01 -23h59, ngày 01/03/2020 đến 31/03/2020

Đợt 9: Từ 0h01 -23h59, ngày 01/04/2020 đến 30/04/2020

Đợt 10: Từ 0h01 -23h59, ngày 01/05/2020 đến 31/05/2020

 Loại thẻ áp dụng:  Thẻ quốc tế BIDV hạng bạch kim trở lên, cụ thể các loại thẻ sau:

BIDV Visa Infinite, BIDV Vietravel Platinum, BIDVMasterCard Platinum, BIDV Visa Platinum, BIDV Visa Premier, BIDV MasterCard Platinum Debit

Cơ chế khuyến mại:

- Mỗi đợt tặng 01 cặp vé khứ hồi quốc tế Vietnam Airline và 15.000 dặm thưởng cho 01 khách hàng có tổng doanh số giao dịch nước ngoài cao nhất trong đợt (Không bao gồm doanh số giao dịch tại lĩnh vực quảng cáo: MCC 7311,5968)

- Khách hàng trúng thưởng phải có tổng giao số chi tiêu nước ngoài tối thiểu: 100 triệu đồng

- Khách hàng trúng thưởng phải là hội viên Bông Sen Vàng.

- Mỗi Khách hàng (tính theo số CIF) chỉ được trúng thưởng 1 lần duy nhất trong toàn bộ chương trình.

Men&life