Tư Vấn

“Hãy dũng cảm lên em!”

Đó là những ngày cuối hè năm 2000, trong khi các thành viên lớp cao đẳng công nghệ thông tin mà tôi theo học đang......