Thời thượng

Du lịch tại chỗ qua VR

Một công ty du lịch tại Hàn Quốc vừa giới thiệu tour trải nghiệm: chỉ cần đứng ở nước này nhưng du khách có thể......