Sức khỏe

Để “đẹp" là một lợi thế

'Tôi đẹp tôi có quyền' - một ngoại hình hấp dẫn thường đi cùng với việc được đối xử ưu tiên và được yêu quý......