Phụ kiện Versus Versace Thu - Đông 2016

Giày boot bằng da bê màu đen với biểu tượng Versace Greek đặc trưng.

Giày boot cổ ngắn bằng da lộn.Túi xách da màu đen với dây đeo bằng kim loại và biểu tượng đặc trưng bằng kim loại rất nổi bật trên thân túi của Versus Versace.Ví dự tiệc với nhiều biểu tượng đặc trưng bằng kim loại của Versus Versace

menandlife.vn