Phim, sách

Inception kẻ cắp giấc mơ

Được nhào nặn dưới đôi tay của bậc thầy phù thủy Christopher Nolan, Inception - Kẻ cắp giấc mơ được đánh giá là một siêu......

Điện ảnh mạch nguồn cảm xúc

“Một vị tướng lĩnh tài ba trong quân đội chẳng may ra một quyết định sai lầm, làm thiệt mạng 8 binh lính dưới quyền......