Loving!!!!! The Timeless By Oris

Đồng hồ ORIS Skeleton, tự động, gồm 84 viên kim cương quanh vòng basel và mặt số

 

menandlife.vn