Kinh Doanh

Micka Chu: Tôi thích sự tự nhiên

Là người nước ngoài hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam, điều duy nhất làm cô gái người Pháp gốc Nga Micka Chu bận tâm......