Kiến trúc

Benvoe Rem Koolhaas

Được xem như người tiên phong trong việc biểu đạt một cách có hệ thống các vấn đề xã hội và kiến trúc,“Koolhaas đã nêu...

Architecture

Ieoh Ming Pei, vị kiến trúc sư 91 tuổi này là một huyền thoại sống trong lĩnh vực kiến trúc với vô số những thành......