Hitech

Bitcoin liệu đã hết thời?

Đồng tiền số Stellar đã tăng 20% trong ngày hôm qua sau khi công ty thanh toán trực tuyến Stripe cho biết không hỗ trợ...

Robot ùa vào nông nghiệp

Robot đã được ứng dụng nhiều trong các ngành ô tô hay lắp ráp điện tử và đang từng bước "lấn sân" sang ngành nông......