Góc quý ông

Giữ nhân viên bằng công nghệ

Bên cạnh trả lương cao, trao quyền, hoặc tạo cơ hội thăng tiến..., doanh nghiệp còn có thể giữ chân nhân viên bằng công nghệ.