Góc quý ông

4 phiền toái với kính cận

Sau một thời gian dài phiền toái với cặp kính cận thì cộng đồng bốn mắt cũng đã thích nghi với "vật bất ly thân"......