Góc quý ông

Khi đàn ông may vá

Từ nhỏ, tôi đã là một người thích vẽ. Khi trưởng thành, tôi yêu thích thời trang, chuộng cái đẹp và muốn tôn vinh vẻ......