Giám đốc Lee&Tee Việt Nam Phạm Ngọc Liêm: Đã làm thì không bỏ cuộc