Gia đình

Nhớ mùa World Cup cũ

"Cả nhà ơi, dậy xem bóng đá!", giọng của bác Chiu sang sảng. Bác Chiu gái thì làu bàu: "Bóng với banh, ông cứ làm......