Gia đình

Khốn khó chuyện ly dị

“Tại sao vợ chồng không ly dị đi, cứ duy trì mãi cuộc hôn nhân bất hạnh chẳng hài lòng ấy làm gì?” Đó là......

Nhớ mùa World Cup cũ

"Cả nhà ơi, dậy xem bóng đá!", giọng của bác Chiu sang sảng. Bác Chiu gái thì làu bàu: "Bóng với banh, ông cứ làm...