DUPARC PHAN THIET: Ocean Dunes Phan Thiet - Golf & Resort Đến với khu nghỉ dưỡng…

TỌA LẠC GIỮA KHUNG CẢNH THIÊN NHIÊN ĐẸP MÊ HỒN Ở TRUG TÂM PHAN THIẾT, KHU NGHỈ DƯỠNG DUPARC PHAN THIẾT OCEAN DUNES & GOLF LÀ ĐIỂM ĐẾN LÝ TƯỞNG CHO CÁC CẶP UYÊN ƯƠNG, GIA ĐÌNH VÀ NHÓM BẠN BÈ.