Du Thuyền

"Chú bò tót" trên sóng

Siêu du thuyền của Rossinavi gây ấn tượng với thiết kế tương phản mà hài hòa về mặt tổng thể....