Du lịch

48 Bistro 10 năm phát triển

48 Bistro khai trương lần đầu tiên tại địa chỉ 48 Lê Thị Riêng, Q.1, TP.HCM vào tháng 7/2007. 10 năm phát triển 48 Bistro......