Đồng hồ

100 năm hoàn hảo phong cách đức

Gần một thế kỷ phát triển thương hiệu, Dugena không chỉ được biết đến như một hãng đồng hồ lâu đời nhất mà còn là......

100 năm hoàn hảo phong cách Đức

Gần một thế kỷ phát triển thương hiệu, Dugena không chỉ được biết đến như một hãng đồng hồ lâu đời nhất mà còn là......

Heritage Black Bay Chrono

The famous Heritage Black Bay family welcomes its first in-house manufacture chronograph with self winding movement, column wheel and vertical clutch.