Đơn Cất Duy Nhất Từ Cộng Hòa Séc

Hãy tưởng tượng năm 1989, hơn 20 năm trước đây, khi bức tường Berlin bị phá bỏ và Ðông Âu như chúng ta đã biết, được thay đổi mãi mãi. Ðó là một năm của sự thay đổi, một năm của những cuộc cách mạng và năm của loại thức uống rất đặc biệt được chưng cất lần đầu tiên tại Tiệp Khắc.