Điểm danh 10 thương hiệu ôtô đắt giá nhất thế giới

Mới đây, tạp chí Forbes đã công bố bảng xếp hạng nhưng thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2018. Trong ngành công nghiệp ô tô, Toyota dẫn đầu với giá trị thương hiệu 44,7 tỷ USD.

1. Toyota

toyota

Giá trị thương hiệu: 44,7 tỷ USD

Thay đổi về giá trị thương hiệu so với năm 2017 : 9%

Xếp hạng trong top 100: 9

Quốc gia: Nhật Bản

2. Mercedes-Benz

mercedes-benz-logo-20111

Giá trị thương hiệu năm 2018: 34,4 tỷ USD

Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2017: 18%

Xếp hạng trong Top 100: 13

Quốc gia: Đức

3. BMW

c5fBMWheadquarters

Giá trị thương hiệu: 31,4 tỷ USD

Thay đổi về giá trị thương hiệu so với năm ngoái: 9%

Xếp hạng trong top 100: 20

Quốc gia: Đức

4. Honda

honda

Xếp hạng trong Top 100: 24

Giá trị thương hiệu năm 2018: 25,5 tỷ USD

Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2017: 6%

Quốc gia: Nhật Bản

5. Audi

50874797_Audi.

Xếp hạng trong Top 100: 37

Giá trị thương hiệu năm 2018: 14,8 tỷ USD

Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2017: 5%

Quốc gia: Đức

6. Ford

fon

Xếp hạng trong Top 100: 42

Giá trị thương hiệu năm 2018: 14,1 tỷ USD

Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2017: 3%

Quốc gia: Mỹ

7. Chevrolet

cher

Xếp hạng trong Top 100: 56

Giá trị thương hiệu năm 2018: 11,5 tỷ USD

Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2017: 11%

Quốc gia: Mỹ

8. Porsche

pot

Xếp hạng trong Top 100: 58

Giá trị thương hiệu năm 2018: 11 tỷ USD

Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2017: 14 %

Quốc gia: Đức

9. Lexus

lx

Xếp hạng trong Top 100: 69

Giá trị thương hiệu năm 2018: 9,5 tỷ USD

Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2017: 4%

Quốc gia: Nhật Bản

10. Nissan

nic

Xếp hạng trong Top 100: 70

Giá trị thương hiệu năm 2018: 9,4 tỷ USD

Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2017: 5%

Quốc gia: Nhật Bản 

Theo Sohuutritue