Đại sứ quán Chile công nhận chuyên gia nếm rượu vang Tô Việt

Ông Tô Việt, một chuyên gia nếm rượu vang Việt Nam xuất sắc, vừa được Đại sứ Chile Jaime Chomali trao giấy chứng nhận vì sự nghiệp nổi bật và công việc của ông trong việc giáo dục và phổ biến văn hóa rượu vang tại Việt Nam.

Buổi lễ diễn ra trong khuôn khổ hoạt động quảng bá rượu vang và nho Chile, bao gồm Masterclass và Walk Around Tasting, do Wines of Chile tổ chức với sự hỗ trợ của Văn phòng Thương mại Đại sứ quán Chile (PROCHILE).

Đại sứ Chile Jaime Chomali đã trao giấy chứng nhận cho ông Tô Việt, một chuyên gia nếm rượu vang Việt Nam xuất sắc, vì sự nghiệp nổi bật và công việc của ông trong việc giáo dục và phổ biến văn hóa rượu vang tại Việt Nam.  

Men&life