Chân dung

Góc nhìn của sự quan tâm

Sự quan tâm trong cuộc sống được thể qua rất nhiều khía cạnh khác nhau, được so sánh với mức độ chăm sóc một người...