Candy Cane Tender Moments

Model: Kiều Ngân - Photographer: Phan Thành Cân 

Creative Director: Henri Hubert

Art Director: Thi Đoàn - Stylist: Phương Thi Võ - Make up and hair style: Andy Phan - Fashion: La Perla - Accessories: Lancôme

Location:The Ultimate Group (Vincom B)

menandlife.vn