Phụ nữ

Phụ nữ

Khi phụ nữ ngỏ lời

Khi phụ nữ ngỏ lời

Tôi nhớ đến một câu chuyện nho nhỏ giữa tôi và một cô bé thường hay đọc những bài viết trên fac ...