Sức khỏe

Sức khỏe

6 sai lầm tai hại khi sơ cứu

6 sai lầm tai hại khi sơ cứu

Khi phát hiện có người bị thương, hẳn bạn sẽ sẵn sàng lao tới giúp đỡ, sơ cấp cứu tại chỗ. Tuy nhiê ...