By The Saigon River

Models: Lệ Hằng, Alona, Sarah, Julie, Nhikolai Dinh, Daniel

Photographer: PhanThànhCân - Creative Director: Henri Hubert

Art Director: Thi Đoàn - Stylist: Phương Thi Võ

Make up and hair style: Võ Đăng, Trí Trần

Costume: YMY Fashion (3rd Floor, Union Square)

Location: An Lâm Private Residences Saigon River

menandlife.vn