Bảng xếp hạng top 10 sân golf hàng đầu tại Mỹ năm 2019

Kể từ năm 1966, bảng xếp hạng hai năm một lần của Golf Digest về 100 sân golf vĩ đại nhất nước Mỹ đã được coi là tiêu chuẩn vàng trong làng golf. Dưới đây là danh sách 10 sân golf hàng đầu nước Mỹ.

1 PINE VALLEY G.C.

7,181 yard, Par 70 / Điểm: 72.0078 Pine Valley, N.J. / George Crump & H.S. Colt (1918) / Tom Fazio (2017)

2 AUGUSTA NATIONAL G.C.

7,435 yard, Par 72 / Điểm: 71.5810
Augusta, Ga. / Alister MacKenzie & Bobby Jones (1933) / Tom Fazio (2018)

3 CYPRESS POINT CLUB

6,524 yard, Par 72 / Điểm: 69.6830
Alister MacKenzie & Robert Hunter (1929) / Jeff Markow (2004)

4 SHINNECOCK HILLS G.C.

7,445 yard, Par 70 / Điểm: 69.2526
William Flynn (1931) / Bill Coore & Ben Crenshaw (2012)

5 OAKMONT C.C.

7,255 Yard, Par 71 / Điểm: 68.9218
Oakmont, Pa. Henry Fownes (1903) / Tom Fazio (2014)

MERION G.C. (East)

6,996 Yard, Par 70 / Điểm: 67.8860
Hugh Wilson (1912) / Gil Hanse (2018)

7 PEBBLE BEACH G. LINKS

6,828 yard, Par 72 / Điểm: 67.5261
Jack Neville & Douglas Grant (1919) / Arnold Palmer & Thad Layton (2016)

8 NATIONAL G. LINKS OF AMERICA

6,935 Yard, Par 72 / Điểm: 67.3855
Southampton, N.Y. / C.B. Macdonald (1911) / Karl Olson (1994)

9 SAND HILLS G.C.

7,089 Yard, Par 71 / 66.3549
Bill Coore & Ben Crenshaw (1995)

10 FISHERS ISLAND CLUB

Theo Golf & Life